Comenzi grupate

Arhivare si comprimare

Arhivarea unui director:

[user@localhost ~]$ tar -cf fisier.tar director

Arhivarea si comprimarea unui director cu GZip:

[user@localhost ~]$ tar -cfz fisier.tar.gz director

Arhivarea si comprimarea unui director cu BZip2:

[user@localhost ~]$ tar -cfj fisier.tar.gz director

Extragerea dintr-o arhiva:

[user@localhost ~]$ tar -xvf fisier.tar

Extragerea dintr-o arhiva comprimata GZip:

[user@localhost ~]$ tar -zxvf fisier.tar.gz

Extragerea dintr-o arhiva comprimata BZip2:

[user@localhost ~]$ tar -jxvf fisier.tar.bz2

Comprimarea unui fisier cu GZip:

[user@localhost ~]$ gzip fisier

Decomprimarea unui fisier comprimat cu GZip:

[user@localhost ~]$ gzip -d fisier.gz

Calendar

Afisarea calendarului lunii curente:

[user@localhost ~]$ cal

Afisarea calendarului pentru o anumita luna, dintr-un anumit an:

[user@localhost ~]$ cal 12 1989

Afisarea calendarului pentru un an intreg:

[user@localhost ~]$ cal 2009

Afisarea datei pastelui ortodox pentru un anumit an:

[user@localhost ~]$ ncal -e 2010

Cautare

Cauta text intr-un fisier:

[user@localhost ~]$ grep text fisier

Cauta text in iesirea unei comenzi:

[user@localhost ~]$ comanda | grep text

Cauta text intr-un fisier folosind expresii regulate:

[user@localhost ~]$ awk ‘/RegEx/’ fisier

Cauta toate fisierele dintr-un director:

[user@localhost ~]$ find /calea/de/cautare -type f

Cauta in toate fisierele dintr-un director un text:

[user@localhost ~]$ find /calea/de/cautare -type f -exec grep -q ‘text’ ‘{}’ \; -print

Cauta toate fisierele cu drept de executie:

[user@localhost ~]$ find /calea/de/cautare -perm 755

Cauta rapid un fisier:

[user@localhost ~]$ locate fisier

Informatii despre sistem

Afiseaza data si ora:

[user@localhost ~]$ data

Afiseaza timpul trecut de la ultimul restart:

[user@localhost ~]$ uptime

Afiseaza numele utilizatorului curent:

[user@localhost ~]$ whoami

Afiseaza variabilele de mediu:

[user@localhost ~]$ printenv

Afiseaza utilizatorii conectati si ultima comanda rulata:

[user@localhost ~]$ w

Afiseaza data, ora si adresa IP a ultimilor utilizatori conectati:

[user@localhost ~]$ last

Afiseaza data, ora si adresa IP de la care s-a conectat ultima data un utilizator:

[user@localhost ~]$ last USER

Afiseaza kernelul si arhitectura sistemului folosit:

[user@localhost ~]$ uname -a

Afiseaza partitiile montate, punctele de montare si parametri de montare:

[user@localhost ~]$ mount

Manipulare de text

Inlocuieste text1 cu text2:

[user@localhost ~]$ sed ‘s/text1/text2/g’

Sterge comentariile si liniile goale:

[user@localhost ~]$ sed ‘/ *#/d; /^ *$/d’

Afiseaza liniile de la 1 la 10:

[user@localhost ~]$ sed -n ‘1,10p;10q’

Extrage titlul unei pagini HTML:

[user@localhost ~]$ sed -n ‘s/.*<title>\(.*\)< \/title>.*/\1/ip;T;q'</title>

Transforma literele mici in litere mari:

[user@localhost ~]$  echo ‘lamp’ | tr ‘[:lower:]’ ‘[:upper:]’

Returneaza numarul de linii:

[user@localhost ~]$  wc -l /etc/passwd

Manipularea fisierelor si a directoarelor

Afiseaza fisierele si directoarele din locatia curenta:

[user@localhost ~]$ ls -a

Schimba directorul curent cu cel mentionat:

[user@localhost ~]$ cd /calea/catre/director

Schimba directorul direct cu home directory:

[user@localhost ~]$ cd ~

Afiseaza calea absoluta catre directorul curent:

[user@localhost ~]$ pwd

Sterge un fisier:

[user@localhost ~]$ rm fisier

Sterge recursiv un director:

[user@localhost ~]$ rm -r director

Copiaza fisier1 in fisier2:

[user@localhost ~]$ cp fisier1 fisier2

Redenumeste un fisier:

[user@localhost ~]$ mv fisier fisier2

Creaza un link catre un fisier sau director:

[user@localhost ~]$ ln -s /calea/catre/fisier /calea/catre/link

Afiseaza primele 5 linii dintr-un fisier:

[user@localhost ~]$ head -5 fisier

Afiseaza ultimele 5 linii dintr-un fisier:

[user@localhost ~]$ tail -5 fisier

Afiseaza in timp real ultimele linii dintr-un fisier:

[user@localhost ~]$ tail -f fisier

Managementul proceselor

Afiseaza procesele utilizatorului curent:

[user@localhost ~]$ ps

Afiseaza toate procesele deschise in sistem (doar ca root):

[user@localhost ~]# ps aux

Opreste fortat un proces dupa PID:

[user@localhost ~]$ kill -9 PID

Opreste fortat toate procesele deschise cu o anumita comanda:

[user@localhost ~]$ killall -9 comanda

Permisiuni

Modifica permisiunile in mod octal:

[user@localhost ~]$ chmod 755 fisier

Modifica permisiunile in mod simbolic:

[user@localhost ~]$ chmod u=rwx,g=r-x,o=r-x fisier

Blocheaza posibilitatea de stergere pe fisier:

[user@localhost ~]$ chflags sunlink fisier

Blocheaza posibilitatea de modificare a fisierului:

[user@localhost ~]$ chflags schg fisier

Retea

Verifica timpul de accesare a unui host:

[user@localhost ~]$ ping host

Verifica ruta pentru accesarea unui host:

[user@localhost ~]$ traceroute host

Afiseaza IP-ul unui host:

[user@localhost ~]$ nslookup host

Afiseaza datele unui domeniu:

[user@localhost ~]$ whois lamp.ro

Downloadeaza o pagina web:

[user@localhost ~]$ web http://www.eranet.ro

Navigheaza pe pagini web din consola:

[user@localhost ~]$ lynx http://www.eranet.ro

Scurtaturi

Opreste procesul care ruleaza in foreground:

CTRL+C

Opreste/delogheaza sesiunea curenta:

CTRL+D

Sterge linia de comanda:

CTRL+U

Secure SHell (SSH)

Conexiune SSH pe un sistem la distanta:

[user@localhost ~]$ ssh user@host

Conexiune SSH pe un port diferit:

[user@localhost ~]$ ssh user@host -P PORT

Spatiu pe disc

Marimea unui director:

[user@localhost ~]$ du -sh director

Spatiul disponibil pe disc:

[user@localhost ~]$ df -h

Afiseaza fisierele ordonate dupa marime:

[user@localhost ~]$ ls -lhrS

Afiseaza spatiul disponibil pe disk si inode-urile:

[user@localhost ~]$ df -ih