Plan de afaceri

Planul de afaceri

ATENTIE :  Model orientativ

 

1.     Titlul structurii de sprijinire a afacerii

Trebuie sa reflecte la ce face referire planul de afaceri in cauza. De asemenea pe prima pagina a planului de afaceri (eventual coperta), pe langa titlu ar trebui sa se gaseasca si datele de contact si identificare ale societăţii administrator, logo-ul acesteia, etc.

2.     Descrierea afacerii

Informatii cu privire la

–          istoria firmei

–          managementul  firmei

–          resursele umane implicate in firma

3.     Prezentarea afacerii

 • descrierea si evidentierea punctelor tari ale firmeii şi ale produselor şi serviciilor oferite
 • evidentierea anumitor calitati/avantaje fata de competitori
 • imbunatatiri planificate ale afacerii şi ale serviciilor oferite
 • viitoare noi produse/servicii planificate

4.     Analiza pieţei

Se va avea in vedere prezentarea următoarelor aspecte:

 • clienti existenti si potentiali
 • concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la cota acesteia de piata)
 • marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

5.     Strategia de marketing

Poate fi descrisa strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piata (sau de mentinere/imbunatatire a cotei de piata in cazul unor servicii existente). Tot aici se va evidentia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

6.     Proiecţii financiare

In acest capitol se vor include următoarele situaţii financiare:

 • Balanţa de venituri şi cheltuieli, Bilanţul, contul de profit şi pierdere, calculul de lichidităţi (cash flow) lunar/anual
 • planul de finanţare a investiţiei (pe durata implementării proiectului şi după încetarea finanţării nerambursabile)
 • analiza economica
 • analiza cost-beneficiu

7.     Anexe si alte documente

Alte documente ce considerati a fi relevante, sau care sustin anumite puncte de vedere din planul dv. de afaceri.

 • studii de fezabilitate
 • autorizatii obtinute
 • proiect tehnic